ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.sarapp.co uzantılı internet sitesinin ("İnternet Sitesi”), Şarapp isimli mobil uygulamasını ("Mobil Uygulama”) ve buna bağlı tüm uygulamaların tüm haklarının sahibi olan IRRIGATE TECHNOLOGIES CONSULTANCY AND TRADING D.O.O BAR (“Platform Sahibi”) ile kimlik, iletişim ve cinsiyet bilgilerini işbu sözleşmenin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan kişi ("Üye”) arasındadır. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama birlikte “Şarapp” olarak anılacaktır. Üye, Şarapp’a üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.Sözleşmenin Konusu

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu gastronomi sektörü ile gastronomi meraklılarını bir araya getiren ve gelişen yiyecek & içecek sektörüne katkı sağlayacak hizmetler sunan Şarapp’ın kullanım koşullarının ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. Bu kapsamda Şarapp, Üye’ye gastronomi, şarap ve şarapçılık kültürü hakkında bilgi sunmayı hedeflemektedir.

3.Şarapp Genel Şartları

3.1. Şarapp üzerinde hiçbir şekilde alkollü içkilerin satışı, reklamı veya tanıtımı yapılmamakta olup, platformda yer verilen ürün özellikleri hiçbir şekilde tanıtım, teşvik veya özendirme amacına yönelmiş değildir ya da bu şekilde anlaşılamaz veya kullanılamaz. Şarapp’ta yer alan bilgiler, gastronomi bilimi çerçevesinde yayınlamakta olup Üye giriş yaparak bu amacını tanımakta ve kabul etmektedir. Şarapp’ta yer alan bilgiler, hiçbir şekilde tarafımız ya da üçüncü kişiler tarafından bilimsel olmayan amaçlarla kullanılamaz. Üye, bu düzenlemeye aykırı kullanımlardan doğabilecek sonuçlardan tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, güvenlik sebebiyle Şarapp üzerindeki her türlü aktivitesinin izlenebileceğini, kayda alınabileceğini ve/veya gerekli görüldüğünde, hesabına Şarapp’tan uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabileceğini kabul eder.

3.3. Üye, kendisin önceden bildirimde bulunulmaksızın Şarapp’ın biçim ve içeriğinin, Şarapp’ın yayın yaptığı alan adınının değiştirebileceğini, farklı alt alan adları kullanılabileceğini, alan adı yönlendirmesi yapılabileceğini ve alan adının kapatılabileceğini kabul eder.

3.4. Üye, kendisine önceden bildirimde bulunulmaksızın Şarapp’ın sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerinin değiştirilebileceğini, Şarapp’ta sunulan hizmetlerin kısmen veya tamamen dondurabileceğini, sona erdirilebileceğini veya tamamen iptal edilebileceğini kabul eder.

3.5. Üye’nin Şarapp üzerinden aldığı hizmetleri, Üye bilgilerinin işlenmesini, güvenliğini etkileyen hususlarda yapılan değişiklikler makul olan en kısa süre içerisinde Üye’ye üyelik esnasında bildirdiği e-posta üzerinden bildirilecektir.

3.6. Üye tarafından üretilen, paylaşılan veya başka herhangi bir şekilde sağlanan kişisel olmayan veya anonimleştirilmiş bilgiler her türlü amaç için ve hiçbir izne ya da bildirime gerek olmaksızın Şarapp üzerinde ve Şarapp yöneticileri tarafından serbestçe kullanılabilir.

3.7. Üye, Şarapp üzerinde ilave hizmetlerin açılabileceğini, bazı hizmetlerin kısmen veya tamamen değiştirilebileceğini veya ücretli hale dönüştürülebileceğin kabul eder. Bu durumda Üye’nin Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

3.8. Üye, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla Üye’lerin aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapılabileceğini kabul eder.

4.Üye’nin Yükümlülükleri

4.1. Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Şarapp tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

4.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik,iletişim ve cinsiyet bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal info@sarapp.co e-posta adresine ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Platform Sahibi’ne, Şarapp’a veya Şarapp ile ilgili yönetim yetkisi icra eden kişilere bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

4.3. Üye, Şarapp’ı kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Platform Sahibi’nin sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.4. Üye, Şarapp’ta yer alan forum ve blogların kullanımı esnasında; Anayasa, kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname, yönerge, tebliğ, genelge ve talimatlara ve gerçek ve/veya tüzel kişilerim maddi ve manevi varlıklarına aykırı davranışlarda bulunmayacağını, işbu davranıştan ötürü ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu, söz konusu yükümlülüğe uymaması halinde Platform Sahibi’ne üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcut olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Şarapp’ın güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.6. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun tespit edilmesi halinde, üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

4.7. Üye, başkalarının Şarapp’ın kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Şarapp’ın veya Şarapp’ı kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

4.8. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgiler sebebiyle veya siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Platform Sahibi sorumlu değildir.

4.9. Üye, Şarapp’ın çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

4.10. Üye, üyelik işlemleri sırasında verilen bilgilerin doğru olduğunu, kendisinden Üye bilgilerinin teyit edilmesi amacıyla belge sunulmasını isteyebileceğini, sunulmadığı zaman üyeliğin dondurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.Şarapp Uygulamaları

5.1. Şarap ve üzüm çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgiler içeren uygulama Üye’ye çeşitli kategoriler sunarak şarap kültürü hakkında bilinçlendirir.

5.2. Şarapp uygulaması Üye’ye aradığı özelliklerde (kırmızı, beyaz, tanenli, asitli, meyvemsi vb.) ve yemek tercihlerine göre şarap cinslerini listeler.

5.3. Şarapp uygulaması içerisinde yer alan anket ile Üye’ye damak tercihini belirlemelerine olanak sağlayarak damak tadına uygun şarap önerilerinde bulunur.

5.4. Şarapp uygulaması Üye’ye seçtiği şaraplar hakkında detay bilgilerini infografikler ile aktarır. İnfografikler seçilen şarap için uygun kadeh, ideal servis sıcaklığı ve havalandırma süresi gibi şarap tüketimi için önemli olan faktörleri de belirtilir.

5.5. Uygulama içerisinde yer alan 11 farklı yemek kategorisi Üye’ye çeşitli yemek & şarap uyumu sunar.

5.6. Uygulama üzerinden Üye daha önce denediği, daha sonra içmek istediği, beğendiği ve elinde bulunan şarapları mahzenine ekleyerek kendisine bir mobil mahzen yaratabilir.

5.7. Şarapp uygulaması tadım notlarını almaları için Üye’ye pratik tadım notları bölümü sunmaktadır. Üye, tadım notlarını arşivleyebilir, düzenleyebilir ve bu notlara her zaman kolaylıkla mobil uygulama üzerinden ulaşabilir.

6.Kişisel Verilerin Gizliliği

6.1. Üye’nin üyelik öncesinde ve sürecince vermiş olduğu kişisel verileri Şarapp Aydınlatma Metni’nde yer alan kurallar doğrultusunda başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ikincil mevzuata, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve ilgili diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

6.2. Kullanıcı Şarapp’ta yer alan verilerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu temin etmekle yükümlü olduğunu ve Şarapp’ta yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Şarapp’ın veya Platform Sahibi’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

7.Fikri Mülkiyet Hakları

7.1. Şarapp’ın içeriği, Şarapp üzerindeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Platform Sahibi veya sözleşme yoluyla Platform Sahibi’ne lisans verenlere aittir. Üye, Platform Sahibi’nin yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Şarapp’ın içeriğini dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Şarapp’ın sunduğu hizmetlere erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Platform Sahibi’nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Platform Sahibi’nden talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, Platform Sahibi’ne derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

7.2. Platform Sahibi’nin, Şarapp’ın hizmetleri, bilgileri, içeriği, ticari markaları, tasarımı ve/veya Şarapp’a ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.3. Şarapp’ta yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz veya üzerinde tasarruf edilemez.

7.4. Üye sadece işbu Sözleşme uyarınca sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerektiği ölçüde ve bununla sınırlı olarak Şarapp içeriğine erişebilir. Şarapp içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

8.Sorumluluk

8.1. Üye kendisine hizmetin hatasız olacağı veya sürekli sağlanacağı ya da hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisinin verilmediğini beyan ve kabul etmemektedir.

8.2. Şarapp üzerinde gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Platform Sahibi’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

9.Üyelik İptali ve Sözleşmenin Feshi

9.1. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda Platform Sahibi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Platform Sahibi’nden hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. Platform Sahibi doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

9.2. Platform Sahibi işbu sözleşmeyi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye'nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Platform Sahibi’nden hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

9.3. Üye’nin kullandığı mobil uygulama marketi üzerinden Şarapp tarafından sunulan ücretli üyelik modellerinden birine dahil olması veya bir hizmeti satın alması durumunda bu hizmet için yapılan ödemeye, ödemenin iadesine, iptaline ilişkin hususlar ilgili uygulama marketinin ödeme kurallarına göre sonuçlandırılır.

10.Sözleşmenin Süresi

İşbu Sözleşme Üye tarafından Şarapp üzerinden üyelik formu onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Platform Sahibi’nin veya Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Şarapp’ta sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

11.Muhtelif Hükümler

11.1. Üye, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Platform Sahibi tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Üye’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Platform Sahibi sorumlu değildir.

11.2. Herhangi bir hukuki düzenleme uyarınca e-posta ile yapılması mümkün olmayan tüm tebligat ve yazışmalar ise, Taraflar’ın yukarıda mezkur adreslerine yapılacak olup, Taraflar, belirttikleri adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ederler.

11.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

11.4. Platform Sahibi’nin bu Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

11.5. Üye, Şarapp’ta yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

18 yaşından büyük müsünüz?

Evet Hayır